กิจกรรมเปิดบ้าน 2560




อบรมการใช้งาน Microcontroller ด้วยบอร์ด Arduino ขั้นพื้นฐาน 





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น